TRANG TRÍ NỘI THẬT VĂN PHÒNG NGÂN HÀNG CATHAY UNITED BANK - CN HỒ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG CATHAY UNITED BANK - CN HỒ CHÍ MINH

19F Lim Tower 3 , 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao,Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh